Followers

Wednesday, December 3, 2008

KEPENTINGAN PELAKSANAAN USRAH DI IPGM



KEPENTINGAN PELAKSANAAN USRAH DI IPGM


Guru memainkan peranan yang amat penting dalam melahirkan sebuah generasi yang memahami serta menghayati Islam. Guru juga dikenali sebagai “ agen perubahan” kepada sesuatu masyarakat. Namun begitu ia hendaklah bermula dengan wujudnya ciri-ciri individu muslim yang mantap dalam diri guru tersebut. Membina individu muslim dalam diri guru, memerlukan satu sistem pentarbiyahan yang SEMPURNA.

Maka di sinilah pentingnya sesebuah Institusi Pendidikan Guru (IPG) itu menjadi “medan tarbiyah” kepada semua guru pelatih muslim. Di sini guru pelatih itu dibentuk dan “dicanai” dengan sistem pentarbiyahan Islam hingga mempunyai cara berfikir dan peribadi Islami.

Maka setelah tamat tempoh belajar di IPG tersebut, akan lahirlah guru yang bukan sahaja mampu untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar malah mampu untuk membentuk akhlak Islam dalam diri murid mereka.

Pelaksanaan usrah di IPG merupakan salah satu elemen yang berperanan besar dalam memastikan kejayaan sesuatu sistem pentarbiyahan yang ingin dipraktikkan.

Usrah di IPG merupakan satu medan di mana ahlinya yang terdiri daripada guru pelatih-pelatih muslim bersama menjalani satu proses pembentukan yang dibina di atas semangat UKHUWWAH ISLAMIAH. Seiring dengan pengertian usrah itu sendiri yang bermaksud keluarga. Usrah dilihat sebagai “tunjang tarbiyah”. Justeru, pelaksanaan usrah di seluruh IPG haruslah dipandang serius.

Ia bukanlah satu aktiviti yang dilaksanakan semata-mata untuk MEMENUHKAN TAKWIM tetapi ia adalah suatu keperluan yang harus dilaksanakan secara terperinci dan terancang. Organisasi-organisasi yang menaungi pelatih muslim di setiap IPG seperti Biro Agama JPP, Jawatankuasa Surau, dan Persatuan Agama Islam haruslah sedar akan hakikat ini.

SASARAN USRAH

>>Seluruh guru pelatih muslim

REALITI YANG PERLU DIFAHAMI

Organisasi-organisasi yang menaungi pelatih muslim di setiap IPG harus menyedari bahawa pelatih muslim yang berada di IPG masing-masing adalah dari latar belakang yang pelbagai. Kita bukan hanya memilih ‘kaki-kaki surau’ atau yang ‘bertudung labuh’ sahaja untuk diambil sebagai ahli usrah. Oleh itu, JANGAN GELABAH dalam menguruskan usrah di kalangan pelatih muslim IPG masing-masing

Bukan semua pelatih muslim mampu mengikut bentuk USRAH YANG IDEAL, oleh itu beberapa penyesuaian dengan waqi’ atau suasana tertentu perlu dilakukan, yang penting adalah ahli tersebut DAPAT MEMAHAMI HAKIKAT ISLAM dan sekali gus menjadi guru seperti yang digariskan oleh Islam.

Pihak naqib atau ketua usrah boleh MENGIKUT KESESUAIAN ahli usrah. Jangan kerana usrah, guru pelatih tidak mahu lagi mendekati program-program kita kerana terlalu REGID (mengikat).

Perkara yang penting dalam perlaksanaan usrah ialah MENCAPAI MATLAMAT USRAH iaitu untuk menjadi keseluruhan guru pelatih muslim yang faham Islam, menghayati dan mengembangkan Islam.

Kadang-kadang matlamat boleh tercapai melalui kuliah umum, tazkirah, menghimpunkan dalam majlis Yasin dan sebagainya. Apa yang penting guru pelatih muslim dapat mengambil sebahagian daripada matlamat usrah.

Jangan kerana USRAH IDEAL TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN maka kita terus tidak mahu melaksanakan program pentarbiyahan. Kaedah usul “Jangan tidak boleh ambil semua maka kita tinggal semua”

No comments: